Dit zijn de diensten voor de verschillende groepen verdeeld per weeknummer tot en met eind 2018.

groep 1: week: 2-9-16-23-30-37-44-51.

groep 2: week: 3-10-17-24-31-38-45-52.

groep 3: week: 4-11-18-25-32-38-45-53.

groep 4: week: 5-12-19-26-33-40-47.

groep 5: week: 6-13-20-27-34-41-48.

groep 6: week: 7-14-21-28-35-42-49.

groep 7: week: 1-8-15-22-29-36-43-50.

Clubhuisbediening 2017-2018

Inmiddels is het nieuwe voetbalseizoen weer gestart en daarmee ook de bardiensten. Sportlust beschikt over te weinig vrijwilligers om alle uren die het clubhuis open moet zijn te bezetten. Daarom verwachten we van alle leden van Sportlust vanaf 16 jaar dat ze bardiensten draaien. Hiervoor wordt je in één van de 7 groep ingedeeld.  Die leden die andere intensieve taken binnen de vereniging verrichten mogen aangeven geen bardienst te willen draaien, maar we juichen het erg toe dat deze leden toch hier en daar bij willen springen. HET IS NODIG!

De laatste jaren gaat het aardig goed met de opkomst van de leden voor de bardienst. Toch zijn er nog steeds een aantal leden die de kantjes eraf lopen . We vragen deze leden vriendelijk doch dringend hun verantwoordelijkheid te nemen. Alleen zo houden we de sfeer goed en blijft het clubhuis open.

De bardienst zoals die in de huidige vorm functioneert, is opgezet om het iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat het groepshoofd rekening houdt met de wensen van de groepsleden.

Het groepshoofd polst welke avond/ morgen/ middag de voorkeur geniet en vervolgens verdeelt hij de diensten naar alle redelijkheid en in goed overleg met elkaar. Het valt aan te bevelen dat “vaste mensen, vaste tijden hebben” maar het is geen wet!. Het is gewoon een beetje onderhandelen. Het groepshoofd zet de afspraken op papier en bezorgt deze bij zijn groepsleden. Elke week is in de digitale Nieuwsbrief te vinden wie wanneer moet draaien.

Het verdelen van de diensten binnen de groep

Er kan van spelers van de selectie en lagere elftallen niet verwacht worden om bardienst te draaien gedurende de training. Een speler die bijvoorbeeld graag op de dinsdagavond draait, mag rustig vragen dat hij na de training zijn vaste avond heeft.

Wanneer iemand om welke reden dan ook geen bardienst kan draaien terwijl het wel zijn beurt is, moet hij zelf voor vervanging zorgen.

Mocht iemand willens en wetens verzaken dan krijgt hij een 'gele kaart'. Deze gele kaart blijft een kalenderjaar lang staan. Verzaakt de persoon binnen dit kalenderjaar opnieuw, dan krijgt hij een rode kaart en mag hij 2 wedstrijden niet meespelen. Het bestuur heeft in dit soort situatie het laatste woord.

Bij de volgende activiteiten hoeven de groepen niet te draaien: Dropping, onderling toernooi, ledenfeest, nieuwjaarsreceptie en dauwtrappen. Bij alle andere bijzondere activiteiten wel: o.a. eventueel 4 tegen 4 toernooi en de ledenvergadering. Evenals het afgelopen jaren is het de bedoeling dat de loopgroep de bardienst regelt op haar eigen trainingsavonden en gedurende eventuele activiteiten van de loopgroep.

Wat te doen bij afgelasting:

Is er een algehele afgelasting door het slechte weer, dan krijgt het groepshoofd en ook jij, géén bericht van de wedstrijdsecretaris. Het al dan niet van een algehele afgelasting kan men vinden op teletekst pagina 603 e.v. of via het telefoonnummer 0900-9019011. Wij voetballen in District Oost.

Worden er incidenteel wedstrijden afgelast dan krijgt het groepshoofd zo snel mogelijk bericht van de wedstrijdsecretaris en die zal op zijn beurt jouw bericht geven. Het wel of niet afgelasten van een wedstrijd en daarmee het wel of niet open moeten zijn van het clubhuis is en zal altijd problematisch blijven. In zo’n geval is het beste zoveel mogelijk zelf initiatief te tonen.

Algemene regels:

• Niet nieuw, maar nog eens goed te benadrukken: Er mag geen alcohol gedronken worden door personen beneden de 18 jaar, ook niet onder toezicht van een volwassene. Barpersoneel is verplicht legitimatie te vragen aan leden waarbij men twijfelt over de leeftijd, zodat niemand jonger dan 18 jaar een alcoholische drank kan verkrijgen.
• De dienstdoende persoon sluit zelf af en brengt de sleutels terug; Sleutels mogen alleen afgegeven worden na overleg met Wilson Spoor
• We kunnen het niet vaak genoeg zeggen maar we moeten ons met z´n allen, vooral op de zaterdag, aan de sluitingstijden houden. De sluitingstijden staan verderop!
• Degene die bardienst heeft, en dus op dat moment verantwoordelijk is, mag slechts met mate alcohol nuttigen.
• Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, en een elftal daarom maar gaat trainen, dient het elftal, wanneer er verder géén andere wedstrijden worden gespeeld, zelf voor bardienst te zorgen.
• Wanneer teams buiten de reguliere trainingstijden gaan trainen moeten ze ook zelf de bardienst regelen.
• Wanneer jeugdteams gaan trainen is het geen probleem dat het clubhuis open gaat. Er moet hier echter wel een leider bij aanwezig zijn. Hij of zij mag de sleutel niet “achterlaten” bij de jeugdspelers.
• Alle consumpties moeten direct contant betaald worden middels geld of consumptiebonnen
• We gaan het clubhuis alleen open doen wanneer er een thuiswedstrijd is van Sportlust en niet bij een uitwedstrijd van Sportlust.
• We willen iedereen er nog graag even op attent maken dat niet zomaar spullen uit het clubhuis gehaald mogen worden bijvoorbeeld omdat men wat spullen nodig heeft voor een feestje. Het is niet zo dat er niet iets geleend kan worden, maar het moet wel in goed overleg gaan met Chantal Hudepohl. Heeft men spullen geleend dan moet men dit duidelijk op de kalender vermelden.
•  De sleutels kunnen worden opgehaald bij Wilson Spoor, Boshoek 8.
• Wanneer er wedstrijden worden gespeeld dan is het de bedoeling dat het 'schuine hek', naast de kassa, ook geopend wordt en open staat.
• Het is vanzelfsprekend dat de verantwoordelijke man het clubhuis netjes achterlaat. Onder het netjes achter laten verstaan we de dat:
• de koffiefilters leeg en omgespoeld zijn
• de verwarming lager gezet is
• de barkrukken en stoel/tafels op de juiste plek staan.
• alle verlichting uit is (ook in de toiletten, keuken en kelder)
• alle WC's doorgespoeld zijn
• alle koelkasten zijn aangevuld
• alle snoeppotten moeten afgesloten in de “ijzeren kast” staan
• alle deuren en ramen gesloten
• geiser, bakovens, afzuigkappen en ventilatoren uit

Team Opening
Clubhuis
Wedstrijd duur Sluitings
tijd
Bijzonder heden
Dinsdag avond 20.45 uur 22.45 Clubhuis open voor senioren
Vrijdag avond 20.45 uur 00.00 Clubhuis open  voor senioren eventueel jeugdspelers
F en E- pupillen 45 min. voor de wedstrijd 2x 20/25 min.     en penalty’s 60 min na de wedstrijd Ranja na afloop klaarzetten
D pupil.      C jun. Uur voor de wedstrijd 2x 30 c.q. 35   min. en rust 1 uur na de wedstrijd Thee in de rust serveren
A/B  elftal 75 min. voor de wedstrijd 2x 35 min. 18.30 Thee in de rust serveren
1e elftal 12.30 uur 2x 45 min. 18.00 Thee in de rust serveren
2e en 3e  elftal 08.45 uur 2x 45 min. 14.00 Thee in de rust serveren

 

Consumptiebonnen

Wat betreft de consumptiebonnen van het barpersoneel is er wat veranderd. Wie bardienst heeft mag normaliter 2 consumpties gebruiken. Hiervoor hoeft hij of zij geen bonnen meer in te leveren. De penningmeester zal gaan bijhouden hoeveel consumptiebonnen er aan het eind van het jaar door het barpersoneel zijn gebruikt.

Ook de leiders/ leidsters hoeven geen consumptiebonnen meer in te leveren. De consumpties tijdens vergaderingen moeten wel verantwoord worden met consumptiebonnen.