Fairplay-commissie

FAIR PLAY BINNEN SPORTLUST

Fair play: het is een open deur. Iedereen – van jong tot oud – kan zich voorstellen wat fair play betekent en welk gedrag daarbij hoort en welk gedrag daar zeker niet bij hoort.

Toch zullen ook veel (jeugd)leden en ouders van jeugdleden – in het heetst van de strijd of op andere momenten – af en toe moeite hebben zich te houden aan de gedragsregels die horen bij fair play. Sportlust wil dit zoveel mogelijk tegen gaan, om op deze manier een prettige en sportieve omgeving te creëren waar iedereen met veel plezier kan sporten, ontspannen, trainen en begeleiden. Sportlust heeft daarom een fair play beleid ontwikkeld. Lees dit beleid in het PDF-document dat (zeer binnenkort) onderaan deze pagina staat.

Mocht zich er een vervelende situatie of vervelend incident hebben voorgedaan dat door de betrokkenen zelf en hun omgeving (zoals ook de elftalleiders) niet goed kan worden opgelost, en wil je dat dit binnen Sportlust wordt opgepakt, laat dan weten aan één van de leden van de fair play commissie. De fair play commissie zal samen met het bestuur de betrokkenen aanspreken en waar nodig ook een sanctie opleggen. 

Leden van de fair play commissie zijn:

Liesbeth Makkinga-Haverkort (vz)
Mark Arts
Anne-Marie Lohues
Wilson Spoor
Allard Hankamp

De FPC heeft de gedragscode van Sportlust geactualiseerd. Hierin worden vanaf nu vijf kernwaarden centraal gesteld, waarop – zo denken wij – nagenoeg al het gedrag op en rond het veld en clubhuis terug te voeren zal zijn. Ook is in de gedragscode een procedure omschreven om incidenten binnen Sportlust op een zo goed mogelijke manier op te lossen.

Fair play bestaat voor Sportlust uit een aantal kernwaarden:

1. RESPECT & SPORTIVITEIT: Gedraag je altijd en overal respectvol en sportief, zowel onderling (binnen het team en binnen de vereniging, vrijwilligers), als naar de tegenstander en scheidsrechter.

2. GELIJKWAARDIGEID: Elke speler, jeugd- en seniorspeler, al dan niet getalenteerd, verdient even veel aandacht en heeft in principe even veel recht op deelname aan oefeningen en wedstrijden, waarbij de spelvreugde van het team niet uit het oog zal worden verloren.

3. GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID: Spreek elkaar aan op het gedrag op en rond onze club. Doe dat op een respectvolle en juiste wijze en op het juiste moment.

4. BETROKKENHEID: Lever waar mogelijk een actieve bijdrage aan de club en toon belangstelling voor uw bij de vereniging spelende kinderen, zij waarderen uw aanwezigheid zeer.

5. ZERO TOLERANCE: Alcoholgebruik < 18, drugsgebruik, lichamelijk of verbaal geweld, wangedrag, uitingen van discriminatie, vernieling of diefstal horen niet thuis bij Sportlust en worden niet getolereerd.

Deze vijf kernwaarden zullen de komende tijd zoveel mogelijk binnen Sportlust onder de aandacht worden gebracht. De FPC zal zich daarbij de komende periode vooral gaan richten op de jeugdelftallen en de ouders van de jeugdleden. Ook tijdens de eerste thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie op zondag 14 september zal aandacht worden besteed aan het thema fair play. 

HoofdsponsorSponsoren