Trainersmap

Algemeen

Deze trainingsmap is opgezet om een concrete uitvoering te geven aan het technische beleid binnen de jeugd van Sportlust. Het is opgesteld door de technische commissie (jeugdbestuur) en heeft als doel om meer structuur te geven aan de jeugdtrainingen, de jeugdtrainers beter te ondersteunen in de uitvoering van de trainingen en uiteindelijk de voetbalkwaliteit van de pupillen te verbeteren.

Deze trainingsmap moet gezien worden als een ‘groeidocument’ en heeft de F t/m E-pupillen in eerste instantie als doelgroep. De (sub)doelen, beschreven in hoofdstuk 2 zijn gebaseerd op het huidige niveau van de verschillende teams en kunnen in de toekomst bijgesteld worden. Daarnaast kan de trainingsmap ook op onderdelen aangepast of uitgebreid worden. Inhoudelijk aanpassing of uitbreiding kan naar aanleiding van de geplande evaluatiemomenten[1] met de trainers of naar oordeel van de technische commissie.

De trainingsmap is gebaseerd op drie hoofddoelen voor de langere termijn (2 à 3 seizoenen),die altijd worden uitgewerkt in doelen voor de korte termijn (1 of ½ seizoen). Het gaat hierbij om de volgende drie hoofddoelen:

Techniek – Tactiek – Teamgevoel

De technische commissie is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze trainingsmap en dient de trainers op de hoogte te stellen van inhoudelijk wijzigingen / ontwikkelingen. De jeugd-coördinator heeft ook een belangrijke rol om de eerder omschreven doelen te behalen. Hij dient:

Jeugdtrainers/-leiders te coachen en te begeleiden;

  • De technische commissie/ jeugdbestuur te adviserende en te informeren;
  • De doelstellingen per team te bewaken;
  • Regelmatig jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden bij te wonen om de ontwikkeling van de spelers/ trainers/ begeleiders in kaart te brengen (minimaal 1 avond per week);
  • Ondersteuning te bieden bij de indeling van jeugdteams en doorstroom naar senioren elftallen.

 

[1] Zie Subpagina 'Planning'.

Toegevoegde bestanden:

1290968792_Trainingsmap 14 nov 2010.pdf
 

HoofdsponsorSponsoren